Verkoopsvoorwaarden

1. Nieuwe klanten worden geleverd tegen contante betaling bij levering.
Na goedkeuring van het financieel dossier worden de voorwaarden van 30 dagen factuurdatum toegepast, betaalbaar op de zetel van de vennootschap AA Verhoeven.

De goederen blijven eigendom tot gehele betaling onzer rekening.
Rekeningen die onbetaald blijven en na aanmaning zonder gevolg na 5 dagen, zullen zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opbrengen en verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50€.

2. Leveringskosten:
Gratis vanaf 75€  excl. BTW.
Bestellingen tussen 50€ en 75€ excl. BTW = 7,50€ excl. BTW.
Bestellingen kunnen geplaatst worden onder het bedrag van 50€ excl. BTW mits afhaling in de winkel.
Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

3. Geen enkele klacht zal nog worden aanvaard 48uur na ontvangst der waren.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank te Dendermonde, bevoegd voor onze maatschappelijke zetel, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval van meerderen verweerders.

4. Alle prijzen op de web shop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten.
AA VERHOEVEN NV is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.
Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kunt u uw bestelling kosteloos annuleren.

5. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, zijn al de bedingen, voorzien in de documenten van onze medecontractanten, zonder voorwerp.